22 jun

4 Tips voor betere projectbeheersing

projectbeheersing

Dat ieder project anders is, is een cliché waar ik je niet mee lastig ga vallen. Het is geen verrassing dat projecten verschillende omstandigheden kennen, met andere doelstellingen, uiteenlopende budgetten en afwijkende planningen. Kortom; een project is maatwerk. Ondanks dat zijn er bepaalde uitgangspunten die voor ieder project gelden, welke kunnen helpen om een project beter te beheersen.

De scope als uitgangspunt

Het klinkt logisch dat partijen die samenwerken het er over eens moeten zijn wat er moet gebeuren. En wat niet. Toch zijn er veel projecten waarbij er geen overeenstemming is over de exacte scope van dat project. Welke activiteiten zijn wiens verantwoordelijkheid? Wanneer moeten ze worden uitgevoerd? Wat gaan (of mogen) ze kosten? Pas als je weet wat de projectscope is, kun je deze ook beheersen. 

Planning en mijlpalen

Een veelgemaakte fout tijdens het uitvoeren van projecten is dat er te weinig ruimte is voor bezinning. Een moment waarop je vaststelt waar je staat, hoeveel het project tot dusverre heeft gekost en hoeveel je nog moet. Een moment om te bepalen of je zo moet doorgaan, moet bijsturen of zelfs moet stoppen. Dat kan alleen wanneer je een gedegen planning hebt, waarin is vastgelegd wat wanneer gedaan moet zijn. Door mijlpalen van te voren vast te stellen creëer je ijkmomenten waarop je kunt bepalen wat de huidige staat van het project is. 

Communicatie

Binnen een projectorganisatie zijn veel mensen betrokken met uiteenlopende rollen en verantwoordelijkheden. Door de kennis en ervaring van al deze betrokkenen te verzamelen, samen te voegen en te analyseren ontstaat een goed beeld van de status van het project. Het is dan ook van belang om alle leden van het project te betrekken en aan te moedigen om (mogelijke) issues, trends en zorgen te delen en bespreken. 

Weet waarop je kunt sturen

Voor ieder project zijn er vier aspecten die gelden als de belangrijkste sturingsmechanismen, de basis van projectbeheersing: geld, tijd, scope en kwaliteit. Het is dan ook van belang deze continue te monitoren en waar nodig bij te stellen. 


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.