PARAMETRISCH BEGROTEN

grand total

Veel organisaties bezitten veel historische projectinformatie dat ongebruikt op de plank ligt. Hier kunnen collecties van eerdere offertes tussen zitten, kosten van contracten en prijzen van materialen en onderdelen. Deze informatie is allerminst waardeloos; ze kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van parametrische modellen. 

Voor een dergelijk model wordt gekeken naar de relatie tussen projectspecificaties of equipment specificaties en de kosten en manuren die daarmee gepaard gaan. Door bijvoorbeeld te onderzoeken hoe de omvang en het materiaaltype van een pomp zich verhoudt tot de prijs, zou je een afhankelijkheid kunnen vinden.

Om te zorgen dat een dergelijke vergelijking correct wordt gemaakt, dienen eerst de kosten geïndexeerd te worden en moet rekening gehouden worden met bijzondere omstandigheden, waarvoor eventueel kan worden bijgesteld. Vervolgens kan je een parametrisch kostenmodel maken op basis van de gevonden correlaties, te gebruiken voor toekomstige projecten. Zo wordt intelligentie toegevoegd aan de anders ongebruikte historische data. 

Met Cleopatra Enterprise is het mogelijk om de historische gegevens te analyseren, relaties te vinden en kostenmodellen te ontwikkelen, om deze vervolgens direct te gebruiken in de kostenraming.

Cleopatra laptop

Altijd parametrische modellen gebruiken?

Een model heeft per definitie altijd een beperkte nauwkeurigheid omdat het slechts een afspiegeling is van de werkelijkheid. Ze zijn daarom uitermate geschikt voor initiële begrotingen in het geval er nog geen volledig gedefinieerd projectontwerp is. Als een dergelijk ontwerp wel beschikbaar is, dienen modellen vervangen te worden door gedetailleerde data uit het ontwerp. Input is altijd van belang; wanneer deze slecht van kwaliteit is, valt een nauwkeurige kostenschatting niet te verwachten.

Cleopatra Enterprise biedt een collectie out-of-the-box kostmodellen wat veel tijd en geld scheelt in de ontwikkeling van een parametrische begroting.

Voordelen van parametrisch begroten

Kostenmodellen zijn gebaseerd op eerdere ervaringen
Modellen zijn hierdoor zelf te valideren
Met de juiste input snel een relatief nauwkeurig resultaat
Constante kwaliteit van kostenramingen
Model aan te passen op basis van nieuwe informatie en inzichten
Eenmalige tijdsinvestering om te ontwikkelen, oneindig te gebruiken
Snel en eenvoudig ontwerpalternatieven vergelijken
Geschikt voor ieder soort project of equipment

Ervaar de kracht van Cleopatra Enterprise

Neem contact op voor meer informatie,
of vraag een gratis demonstratie aan van Cleopatra Enterprise