20 dec

Begroten met kostenmodellen – maak gebruik van kennis en ervaring

Kostenmodellen

In de beginfase van een project, wanneer er nog geen gedetailleerde ontwerpen of stukslijsten zijn, ben je voor het begroten van de kosten aangewezen op modellen – een vereenvoudigde vorm van de werkelijkheid. Daarbij is het natuurlijk van belang dat deze modellen zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met die (verwachte) werkelijkheid. Door de kennis en ervaring die in het verleden is vergaard te verwerken in deze modellen maak je dat mogelijk. In dit artikel leggen we uit hoe je dit in begrotingssoftware Cleopatra Enterprise kunt doen.

Capaciteitsmodel

Een snelle maar krachtige methode om in een vroeg stadium projecten te begroten is op basis van capaciteit. Met capaciteit wordt bedoeld hoeveel grondstof (input) of eindproduct (output) per tijdseenheid door een installatie verwerkt kan worden. Met behulp van de project analytics module van Cleopatra Enterprise kun je eerder uitgevoerde projecten analyseren en zodoende tot een capaciteitsfactor komen. Deze factor, welke per type installatie verschilt, geeft een indicatie van de totale prijs van het project op basis van de gegeven capaciteit.

Capaciteitsmodel

Parametrisch model

Een ander soort model is een parametrisch kostenmodel, gebaseerd op één of meerdere ‘cost estimate relationships’ (CERs). Dit zijn relaties tussen de parameters van de voornaamste equipment van het project en de uiteindelijke prijs. Dit gaat dus verder dan enkel capaciteit; het kunnen afmetingen zijn, gewicht, vermogen, materiaal, type, et cetera. Met de regressieanalysetool in Cleopatra Enterprise kunnen deze parametrische modellen vrij eenvoudig worden opgezet. Hieronder een voorbeeld van een centrifugaalpomp:

Parametrisch model

De variabelen die als input dienen voor het model zijn normaal gesproken te vinden op een equipmentlijst. Sommige van deze variabelen kunnen echter ook automatisch door het systeem worden berekend.

Fysiek model

Het kan zijn dat je van een specifiek type equipment dat je vaak begroot al meer technische details hebt. In een dergelijke situatie kan een ‘fysiek’ kostenmodel uitkomst bieden. Een dergelijk model maakt het mogelijk om de equipment virtueel te bouwen. Hierbij wordt zelfs rekening gehouden met het benodigd aantal lassen voor de installatie, aantal meters van kabels, de tijd die de assemblage in beslag neemt, enzovoort. Hieronder een voorbeeld van een fysiek model van een opslagtank:

Fysiek model

Uit dit model volgen de kosten en manuren voor de volledige installatie, alsmede een aantal andere relevante variabelen.

Dynamische modellen

Het is tevens mogelijk om deze modellen uit te breiden met gerelateerde disciplines, zoals benodigde pijpinstallaties, verven en isolatie. Zo kan de benodigde pijpdikte worden bepaald, aan de hand van engineeringstandaarden, op basis van materiaaltype, interne druk en dikte van de wanden van het equipment. Temperatuur en oppervlakte is input voor de hoeveel isolatiemateriaal. Op deze wijze kunnen door de begroter de hoeveelheden van materiaal en manuren worden bepaald nog voor deze definitief is vastgesteld door middel van stukslijsten. Hieronder een voorbeeld van een opslagtank met aanvullend leidingwerk, installatiekosten en isolatie:

Dynamische modellen

Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.