28 sep

Beheersing van kosten- een taak van projectmanagement?

Kostenbeheersing

Verantwoordelijkheden van projectmanagement

Het projectmanagement is verantwoordelijk voor het opzetten van een projectgroep en daarmee eindverantwoordelijk voor het binnen het budget blijven van de totale kosten. Het kiezen van de juiste mensen en de de juiste hulpmiddelen is van het grootste belang. Het beheersen van de kosten is echter de verantwoordelijkheid van het gehele team. 

Opstellen van het budget

Het opstellen van het juiste budget is de taak van de ingenieurs en ontwerpers in samenwerking met de planners en kostenbegroters. Om goede kostenbegrotingen te maken moet men beschikken over de juiste ondersteunde materialen. Een degelijk software pakket kan hierin uitkomst bieden. Een project wat start op een scheve schaats zal natuurlijk weinig baanrecords breken.  

Beheersen van de kosten

Er van uitgaande dat de totstandkoming van het budget correct is verlopen komt de bal te liggen bij de kostenbewakers of controleurs. Het is aan hen om aan de hand van informatie die binnenkomt prognoses te maken over de ontwikkelingen van de kosten en deze tijdig te rapporteren aan de projectmanager. Omdat de projectmanager niet te allen tijde overal aanwezig is op het project is het aan hem om de juiste mensen op deze stoel te zetten, daarbij ondersteund door geschikte projectbeheersing software

Een probleem wat vroeg onderkend wordt staat immers niet synchroon aan overschrijding van een budget. Wanneer men snel handelt, kan ofwel een alternatief worden gerealiseerd of meegenomen worden in een herzien (realistischer) budget. Mocht dit geen optie zijn dan is het aan de kunde van de begroters om vooraf de onvoorzien posten goed te hebben ingericht.

Is beheersing van de kosten een taak van het projectmanagement?

Het is de taak van het management om het juiste team samen te stellen en het belang van een goed team in te zien en niet te besparen op de juiste hulpmiddelen. Het is echter de taak van het gehele projectteam van estimator tot projectleider om de kosten te beheersen en in gestructureerde banen te leiden om zodoende de werkgelegenheid in de toekomst te verzekeren.


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al meer dan 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.