18 dec

Belangrijke vaardigheden van een cost engineer

Belangrijke vaardigheden van een cost engineer

In een wereld waarin technologie steeds uitdagender wordt, projecten groter worden en de concurrentie sterker wordt, neemt het beroep cost engineering een steeds belangrijkere rol in. Een cost engineer is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste balans tussen kosten, tijd en kwaliteit die leiden tot de maximaal haalbare winst uit ieder project.

Wanneer we de verschillende aspecten van cost engineering op een rij zetten, moeten wij concluderen dat een cost engineer vele verschillende competenties dient te bezitten. In dit artikel zullen wij er een aantal toelichten.  

De internationale vereniging voor cost engineers (AACE) definieert een cost engineer als een ingenieur van wie de mening en expertise toereikend moeten zijn voor het toepassen van de wetenschap op problemen bij begrotingen, kostenbeheersing, planning, winstgevendheidsanalyse en projectbeheersing. Ofwel: de cost engineer is gedurende het project betrokken bij alle fasen van het project.

Doordat de cost engineer samenwerkt met alle afdelingen en aspecten van een project, zijn er verschillende vaardigheden vereist voor het uitvoeren van zijn taak. Welke taak is het belangrijkst?

Gebaseerd op de society for human resource management (SHRM) en onze eigen ervaringen, geven wij door middel van onderstaande tabellen een overzicht van de vaardigheden die cost engineers moeten bezitten om succesvol hun taak uit te kunnen voeren.

Algemene capaciteiten

Cost engineering heeft betrekking op de samenwerking tussen afdelingen, het stellen van prioriteiten en het maken van de juiste keuzes. Het navolgen van stricte regels en richtlijnen zijn vereist om er zeker van te zijn dat dezelfde methoden en technieken worden gebruikt door de gehele organisatie;

Communicatie
Plannen, organiseren, delegeren
Besluitvorming
Groepswerk en relaties
Kwaliteit, procedures navolgen, steun verandering, nauwkeurigheid
Leiderschap, voorbeeldfunctie, begeleiding, training

Begrotingsvaardigheden en kennis

Het lezen en kwalificeren van technische documenten
Definieëren van de scope
Het gebruik van breakdown structuren
Het verkrijgen en het gebruik van kostengegevens en aanbestedingsprocessen
Gegevensanalyse en benchmarking
Arbeidsproductiviteitsanalyses
Normalisatie (inflatie, materiaal, locatie, etc.)
Algemene factoren en ratio’s
Factorbegrotingen

Kostenbeheersing vaardigheden en kennis

Kostenbeheersing, budgetten en forecasts
Planning
Voortgang beheersing, earned value management methode (EVM)
Verandermanagement

Een van de belangrijkste aspecten van kostenbeheer is het maken van een goede planning. Een offshore planning kan bijzonder moeilijk zijn vanwege de lange duur van projecten en het feit dat ze zeer afhankelijk zijn van weer en zee omstandigheden. Hierdoor kunnen langdurige vertragingen ontstaan. Hoewel het moeilijk is om deze offshore omstandigheden te voorspellen, moet u hiermee voldoende rekening houden. En nog belangrijker moet u de gevolgen van eventuele vertragingen berekenen omdat het een wezenlijk grote impact heeft op de projectkosten en het schema.

Op basis van deze tabel, kan er geconludeerd worden dat het om een  breed spectrum van vaardigheden betreft; van de zogenoemde alpha vaardigheden (communicatie en leiderschap) tot beta vaardigheden (ingenieurswerk en een nauwkeurige boekhouding). Het is daarom geen verassing dat de hoeveelheid ervaring essentieel is voor het goed beoefenen van het vak cost engineer.

Dat is dan ook de reden dat het vak cost engineering gebaat is bij een goede training in praktijk  entheorie. Het minste dat u als organisatie kunt doen is ervoor zorgen dat een cost engineer niet beperkt wordt door verkeerd geïmplementeerde processen en onnodige bureaucratie. Cost engineers zijn namelijk van onschatbare waarde voor uw organisatie.


Over Cleopatra Enterprise

Cleopatra Enterprise levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.