13 mrt

De toekomst van Projectbeheersing; dichterbij dan je denkt…?

De toekomst van Projectbeheersing; dichterbij dan je denkt…?

Projectbeheersing is hot! Door de aanhoudende overschrijdingen van planningen en budgetten op projecten in de infrastructurele branche, heeft de consument een duidelijk signaal afgegeven: dit kan zo niet langer.

De druk kwam bij de politiek te liggen, die dit op haar beurt vertaalde naar Rijkswaterstaat, Waterschappen en andere overheidsorganisaties die voor deze projecten verantwoordelijk zijn. En als de opdrachtgever van aanpak verandert, dan moeten de betrokken ingenieursbureaus en aannemers natuurlijk hierin mee, om te blijven meedingen naar de gunning van projecten. Maar wat levert die nadruk op de Projectbeheersing ons nu op? En wat kan er nu nog beter in de aanpak hiervan?

Hoewel de toegenomen aandacht voor het beheersen van planning en kosten leidt tot meer focus hierop binnen de projecten, is er zeker ruimte voor verbetering. Hoewel er veel wordt gerept over ‘integraliteit’ en ‘transparantie’ is het ook zaak om hier daadwerkelijk invulling aan te geven. Maar hoe dan? 

Tijdens het gratis seminar ‘De toekomst van Projectbeheersing’ zal Cost Engineering Consultancy samen met Witteveen Bos uitleggen hoe er op een optimale manier invulling kan worden gegeven aan de beheersing van complexe projecten, en welke factoren hierin bepalend zijn. Zo zal er stil worden gestaan bij zaken als procesvoering, de koppeling tussen begroting en beheersing, samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tooling. De geïnteresseerde bezoeker zal merken: de toekomst is dichterbij dan je denkt… 

30 maart 2017, 14.30 uur

Hotel Van der Valk Vianen