28 mei

Drie typen kostenramingen voor de bouw

Drie typen kostenramingen voor de bouw

Laten we kijken naar een van de uitdagingen van een cost engineer: het ramen van bouwkosten. Over het algemeen omvatten directe projectkosten de kosten voor bouw, materiaal en apparatuur. Vaak zijn bouwkosten het moeilijkste onderdeel van de raming.

Bouwkosten verschillen volgens een complexe set relaties. Lonen verschillen per locatie, tot soms wel vijftig procent. Als lonen eenmaal zijn vastgesteld, worden de bouwkosten met name bepaald door de arbeidsproductiviteit.  Een hoge productiviteit resulteert in lagere bouwkosten, terwijl een lagere productiviteit juist hogere bouwkosten met zich mee brengt. Het is niet ongewoon dat de arbeidsproductiviteit laag is als ook de lonen laag zijn, wat kan leiden tot relatief hoge kosten per onderdeel, ondanks de lage lonen. 

Omstandigheden van de bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij een renovatieproject, kunnen de productiviteit ook doen veranderen, bijvoorbeeld door toegankelijkheid, stof of eisen die de bouwplaats met zich meebrengen. Ook de hoeveelheid ruimte kan van invloed zijn. Eisen met betrekking tot de planning kunnen ervoor zorgen dat verschillende activiteiten op dezelfde plaats of dezelfde tijd moeten worden uitgevoerd. Hoe efficiënt apparatuur en diensten worden gedeeld kan ook van invloed zijn op de productiviteit. 

Er zijn drie ramingstechnieken te onderscheiden om om te gaan met dit soort problemen: 

1. Kostenraming met eenheidstarieven 

Een eenheidstarief bevat de gemiddelde hoeveelheid middelen die u nodig heeft om één eenheid (per stuk, meter, kg, etc.) te installeren die u op een MTO kunt vinden. Door alle eenheidstarieven te vermenigvuldigen met de aantallen van alle MTO’s ontstaat een zeer gedetailleerde kostenraming van de in te zetten middelen voor het project. Omdat dit zo gedetailleerd is, stelt het u in staat om de productiviteit per activiteit te veranderen. Elke activiteit wordt  toegekend aan de work breakdown structure, waardoor een de spreiding van de middelen verkregen wordt, die u in staat stelt om de productiviteit te volgen en beheersen. 

2. Kostenraming gebaseerd op middelen

Als een MTO beschikbaar is, is het logisch om eenheidstarieven te gebruiken voor uw ramingen. Als er een planning beschikbaar is, dan is kostenraming gebaseerd op middelen ook een optie. Met deze techniek kijkt u niet naar het gemiddeld aantal uren dat u gebruikt voor de installatie van materialen en apparatuur. In plaats daarvan plant u de middelen die u nodig heeft, gebruik makend van planningen en agenda’s. Alle urengerelateerde onderdelen van uw raming worden gecreëerd door middel van de bijbehorende agenda, om zo de hoeveelheid tijd te bepalen die een middel gebruikt gedurende de activiteit. 

3. Factorramingen 

Factorramingen worden gebruikt wanneer er nog geen MTO of planning beschikbaar is. Dit is normaal gesproken het geval in de beginfase van een project. Door materiaalkosten te gebruiken als basis, kunnen bouwkosten door middel van factoren worden geschat. Deze methode werkt doordat er vaak een sterke correlatie bestaat tussen de kosten van de gebruikte materialen en de arbeid die nodig is om deze te installeren. Het is bruikbaar in de beginstadia, maar het nadeel is dat er veel minder mogelijkheden zijn om de productiviteit aan te passen in de kostenraming. 

Een cost engineer moet altijd de capaciteiten hebben om een of meer van deze technieken uit te voeren. Afhankelijk van de fase en type van het project bepaalt u welke techniek het best past voor uw situatie. 


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al meer dan 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.