20 apr

Het seminar “De toekomst van projectbeheersing”

Het seminar “De toekomst van projectbeheersing”

Cleopatra Enterprise en Witteveen+Bos hebben het seminar “De toekomst van projectbeheersing”, met de focus op infrastructuurprojecten, gehost. Het doel van het seminar was om het bewustzijn van het veranderende landschap van projectbeheersing en de noodzaak van totale kostenbeheersing in de industrie te vergroten.

Het seminar werd enthousiast ontvangen door Nederlandse bedrijven. 43 mensen van 36 bedrijven deden mee aan het seminar op 30 maart om informatie en ideeën uit te wisselen.

De openingstoespraak werd gehouden door de Vice President Business van Cleopatra Enterprise. Na de opening presenteerde Leonie Koops, Business Unit Manager van Witteveen+Bos, de eerste case, terwijl Erik Schulte Fischedick, Team Manager van Witteveen+Bos en Martin van Vliet, Business Director van Cleopatra Enterprise, de belangrijkste aspecten aanstipten tijdens de praktijkcase. 

Het voornaamste thema van het seminar was het uitleggen van de noodzaak voor een integrale oplossing waarbij de verschillende departementen, kostenbeheersing en projectbeheersing, nauw samenwerken. Wat er mist in deze synergie werd beschreven als een feedback loop tijdens de uitvoeringsfase, die er voor zorgt dat het mogelijk is om data te verzamelen en een big data analyse daarop uit te voeren. De sprekers maakten duidelijk dat de totale kostenbeheersingsaanpak het verschil kan maken tussen winst en verlies. 

Daarnaast werd er nadruk gelegd op transparantie tussen de eigenaar en de aannemer betrokken in het infrastructuurproject. De Business Director van Cleopatra Enterprise, zei: “Een goede scope en communicatie zijn essentieel. Een goede relatie tot stand brengen komt het gehele project ten goede.”

Na de presentatie volgde een levendige discussie. De aanwezigen bespraken de rol van de organisatiecultuur en het management in het vormgeven van de toekomst van project management. De consensus was dat de organisatiecultuur en het management altijd belangrijk zijn en dat het niet alleen maar het juist proces, gereedschap of softwarepakket is die de projectbeheerser van de toekomst nodig heeft, maar ook een sterke ondersteunende organisatie en een motiverend management. 

Over het geheel heeft het seminar bijgedragen aan het toenemen van het bewustzijn van de noodzaak van totale kostenbeheersing, de integratie van kostenbeheersing en projectbeheersing voor het toekomstige succes van infrastructuurprojecten. 


Over Cleopatra Enterprise

Cleopatra Enterprise levert al meer dan 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.