25 apr

Hoe maakt u een kostenbeheersingsplan? 3 tips

Hoe maakt u een kostenbeheersingsplan? 3 tips

Het maken van een kostenbeheersingsplan is een uitgebreid proces. Het is de basis voor scope management, tijdsplanning, kostenraming, het inplannen van middelen, waardeanalyse, risicomanagement en de inkoopplanning. Hier zijn drie tips om u op weg te helpen:

1. Verandermanagement

De meeste projectmanagementsystemen proberen het aantal veranderingen te limiteren, aangezien het moeilijker wordt een project bestuurbaar te houden als het aantal veranderingen groeit en veranderingen risico vergroten. Veranderingen gedurende de uitvoeringsfase kunnen frustrerend zijn. De beste manier om het aantal veranderingen beperkt te houden is een sterke scope ontwikkeling en een goede planning.

Verandermanagement speelt dus een belangrijke rol in de projectbeheersing en daarom is het belangrijk dat deze procedure correct gepland, gedisciplineerd, gedocumenteerd en gecommuniceerd wordt naar alle leden van het projectteam. Het is van kritiek belang dat elk lid van het projectteam het proces, de rollen en de verantwoordelijken voor het identificeren, bijhouden, communiceren, toestemming geven en bijhouden van veranderingen begrijpt op het moment dat veranderingen ontstaan in de levenscyclus van een project. Dit niet vaststellen kan leiden tot disputen en zelfs claims. 

2. Prognose

Tijdens het plannen van het prognoseproces, definieert u de timing van prognoses, hoe prognoses worden gecommuniceerd of gerapporteerd, de methodes die gebruikt worden en specifieke rollen en verantwoordelijkheden voor de prognoses. Het prognoseschema is vaak verbonden met de moment waarop de boekhouding actuele en nauwkeurige historische data kan geven, maar de boekhouding moet niet leidend zijn voor prognoses, als er frequentere evaluaties nodig zijn als het werk sneller wordt uitgevoerd. Communicatie en rapportages over prognoses moeten rekening houden met door wie het gelezen gaat worden en hoe de informatie het beste gevelerd kan worden aan het project management en de overige stakeholders.

3. Earned value management (EVM)

Het geauthoriseerde werk plannen is niet anders dan in elk ander groot bouwproject: het is één van de activiteiten die nodig is voor het succes van het project. Echter, in een “earned value management” systeem integreert de planning alle technische, kostengerelateerde en planningsgerelateerde aspecten van een werk, resulterend in een verwachte werkvolgorde. Onderlinge relaties worden vastgelegd, die resulteren in een totale werktijd en een kritiek pad, wat ook de kortst mogelijke projectduur is. 

Het is dan binnen elke taak nodig om maatregelen te identificeren die maandelijks zorgen voor een nauwkeurige evaluatie van de prestaties. Een significant aantal van deze tussentijdse maatregelen wordt gedefineerd nadat de gedetailleerde planning tot stand is gekomen, om er voor te zorgen dat de prestatie zo nauwkeurig mogelijk wordt gemeten.


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.