25 jul

Hoe pas je unit rates toe in projectbeheersing? 3 tips

Hoe pas je unit rates toe in projectbeheersing? 3 tips

Grote industriële locaties zoals raffinaderijen, chemische fabrieken en hoogovens vereisen veel onderhoud. Een dergelijke locatie contracteert over het algemeen een aannemer om een gedeelte van het onderhoud te doen op basis van een unit rates contract. In dit artikel zetten we drie lessen uiteen die we geleerd hebben om mogelijke conflicten te vermijden tijdens een project, zodat het project op tijd en binnen budget kan worden opgeleverd.

1. Neem de tijd en evalueer

In het eerste jaar van een unit rates contract komen er situaties voor die niet gedekt worden door het contract. Onderhoud kan langer duren vanwege factoren die het contract niet dekt. Het kan ook zijn dat een activiteit in de werkelijkheid korter duurt dan voorzien in het contract.

Als goede praktijk, besluiten de eigenaar en de aannemer dat het eerste jaar van een unit rates contract wordt gebruikt voor de evaluatie van het contract. In dit jaar worden alle situaties die het contract niet dekt, alle overschrijdingen en onderschrijdingen geëvalueerd. Na de evaluatie worden de nodige veranderingen aangebracht aan de unit rates. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat bijgehouden wordt hoeveel activiteiten daadwerkelijk aan tijd kosten. Na het eerste jaar wordt er aan het einde van elk jaar een evaluatie gehouden. 

2. Accepteer winst en verlies

Een aannemer wil dat zijn winst constant is, terwijl een eigenaar wil dat zijn uitgaven aan onderhoud constant zijn. Unit rates contracten kunnen de werkelijkheid benaderen, maar is er niet zoiets als een perfect unit rates contract. Daarom zou het zo kunnen zijn dat een aannemer geld verliest op een specifiek onderhoudsproject, terwijl dat een goede koop is voor de eigenaar. Aan de andere kant zou een eigenaar voor een ander onderhoudsproject kunnen vinden dat hij vrij veel betaalt, terwijl de aannemer op dat project juist een hoge winst boekt.

Met een unti rates contract is het de truc niet naar individuele projecten te kijken, maar juist naar het grotere plaatje. De aannemer zou een bescheiden winst moeten boeken, jaar na jaar, terwijl de eigenaar tevreden moet zijn met de kosten voor het jaarlijkse onderhoud. 

3. Pas de regels toe

Om een unit rates contract goed te laten werken, moeten de regels die zijn afgesproken in het contract consequent worden toegepast. Een unit rates contract zou duidelijk moeten stellen wat in het tarief zit en wat niet. Er zouden ook factoren moeten zijn gedefinieerd, die het aantal uren voor een activiteit kunnen verhogen of verlagen.

Deze factoren kunnen toepasbaar zijn als er moet worden gewerkt op hoogte, als er wordt gewerkt op een moeilijk bereikbare plaats of als beademingsapparatuur nodig is. 

Conclusie

Unit rates contracten zijn gewenst in grote industriële projecten. Neem de lessen, zoals uiteengezet in dit artikel, mee en reduceer risico en de kans op mogelijke conflicten zodat u projecten op tijd en binnen budget aflevert.


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.