05 okt

Hoofd boven water houden in de offshore markt met cost engineering

Hoofd boven water houden in de offshore markt met cost engineering

Door de lage olieprijzen van de afgelopen jaren is het voor veel bedrijven een zware uitdaging om operationeel te blijven. Echter, toen de olieprijs boven de 100 dollar lag, waren de kapitaaluitgaven (CAPEX) van offshore bedrijven voor exploratie en ontwikkeling hoog, een teken van hun bereidheid om te investeren.

Door de lagere prijzen zijn de winstmarges lager en in veel gevallen zijn olievelden financieel niet meer rendabel. Terwijl veel Exploration & Production bedrijven (E & P) het financieel zwaar hebben, biedt de implementatie van goede cost engineering u een oplossing om in het huidige offshore klimaat de boel draaiende te houden. 

Maak een goede kostenraming

Bij het investeren in een offshore olieveld zijn er veel onzekerheden waar u rekening mee moet houden. Neem bijvoorbeeld het veld profiel, de offshore-omstandigheden, de marktomstandigheden en de lange duur van het project. Lage olieprijzen betekent weinig winst, en zelfs kleine veranderingen en onzekerheden kunnen dan grote gevolgen hebben voor de winstgevendheid van uw project.

Daarom is een goede kostenraming van het grootste belang, rekening houdend met de mogelijke onzekerheden in velden, de onvoorziene offshore omstandigheden en de toekomstige marktomstandigheden. Hoe meer tijd u in de kostenraming steekt, hoe makkelijker het is om geïnformeerde beslissingen te nemen over wat wel of geen goede investering is, en hoe minder groot de kans wordt dat u nare budgetoverschrijdingen en vertragingen tegenkomt.

Bovendien is het goed om de kostenberaming te koppelen aan kostenbeheersing. Hierdoor werken de verschillende fasen van het project samen en worden ze behandelt ze als een  volledige cyclus.

Kostenbeheersing

Met een te groot budget is extra geld uitgeven nooit een probleem. Echter, met de lage winstmarges en een beperkt budget in de offshore industrie wordt kostenbeheersing bijzonder belangrijk voor het succes van uw project. Het kan zelfs het verschil betekenen voor u bedrijf als het gaat om een gezonde winst of faillissement. 

Daarom is het van essentieel belang dat u een nauwkeurig kostenbeheersysteem heeft, dat u helpt bij het evalueren van de voortgang van uw project, tijdige feedback geeft, kleine problemen  signaleert voordat ze grote problemen worden, en waardoor wijzigingen makkelijker kunnen worden doorgevoerd.

Failing to plan is planning to fail

Een van de belangrijkste aspecten van kostenbeheer is het maken van een goede planning. Een offshore planning kan bijzonder moeilijk zijn vanwege de lange duur van projecten en het feit dat ze zeer afhankelijk zijn van weer en zee omstandigheden. Hierdoor kunnen langdurige vertragingen ontstaan. Hoewel het moeilijk is om deze offshore omstandigheden te voorspellen, moet u hiermee voldoende rekening houden. En nog belangrijker moet u de gevolgen van eventuele vertragingen berekenen omdat het een wezenlijk grote impact heeft op de projectkosten en het schema.

Conclusie 

De huidige lage olieprijzen betekenen dat offshore bedrijven hun werkwijzen moeten veranderen door efficiënter te werken en aandacht te besteden aan de projectkosten. Cost engineering is een perfect hulpmiddel dat kan worden gebruikt om in deze strijd te helpen. Een investering in betere kostenraming en kostenbeheer zal resulteren in een winstgevendere offshore investering en lagere projectkosten.


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.