31 aug

Indirecte kosten – de invloed op je project

Indirecte kosten - de invloed op je project

De indirecte kosten van een project wordt gezien als een van de moeilijkst beheersbare kosten. Er is vaak geen duidelijke relatie tussen dit soort uitgaven, zoals dat bij gewone directe kosten wel het geval is.

Zo zijn materiaal- en arbeidskosten eenvoudig zichtbaar te maken aan de hand van het ontwerp. Indirecte kosten zijn echter van nature verspreid over meerdere kostenposten en van tevoren is het moeilijk te voorspellen wanneer ze precies zullen plaatsvinden. De uitgaven ervan vindt daarnaast plaats door een verzameling van verschillende mensen verspreid door de organisatie. Je moet jezelf er goed van bewust zijn waar ze optreden en hoe deze kosten zijn opgebouwd om als management er enige controle over te hebben.

Grootte van indirecte kosten

De ratio van indirecte kosten ten opzichte van de totale kosten kan enorm variëren tussen projecten, klanten en aannemers. Dit hangt af van een groot aantal zaken, zoals de grootte van het project, complexiteit, het soort product of productiemethode, contract, etc. Zelfs de manier waarop indirecte kosten zijn gedefinieerd heeft invloed op de totale omvang ervan. Daarom is het moeilijk om breed toepasbare ratio’s te vinden. Laten we een aantal voorbeelden bekijken.

Grootte van het project

Een aantal soort indirecte kosten zullen voor ieder project nodig zijn, of dit nu voor een groot nieuwbouwproject is of een onderhoudsactiviteit, iemand zal het werk moeten bedenken, coördineren of faciliteren. Het probleem is dat sommige zaken met de omvang van het project meegroeien, terwijl andere kosten nagenoeg vast zijn. Een klein project zal dan relatief veel indirecte kosten met zich meebrengen. De ratio’s die je gebruikt zal je dus moeten aanpassen naar gelang de grootte van je project. 

Type project

Voor sommige soorten investeringen is een heel traject aan onderzoek voorafgegaan. Nieuwe technologie zal meer moeite kosten voor de ontwerpers, het projectteam en andere indirecte voorzieningen dan een type project dat je al 10 keer hebt gedaan. Het onderhandelen en coördineren van meerdere contracten en partijen zal ook significant meer indirecte kosten met zich meebrengen en dus effect hebben op de totale kostenraming.

Conclusie

Het is al snel duidelijk dat ieder effect op dit soort kosten moeilijk te voorspellen is en alle invloeden samen al helemaal een moeilijk pakket vormen. Toch is het de moeite waard deze effecten goed te bestuderen, omdat indirecte kosten vaak een groot deel van de totale projectkosten en projectbeheersing vormen. Een goede strategie om ratio’s te vinden is het gebruik van breakdownstructuren in begrotingen en kostrapportages. Hiermee kun je projecten benchmarken en relaties vinden om dit soort moeilijke kosten beter voorspelbaar te maken. 


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al meer dan 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.