29 jun

Integratie tussen kostenraming en kostenbeheersing

Cleopatra Enterprise data

Vaker wel dan niet worden kostenraming en kostenbeheersing uitgevoerd door afzonderlijke afdelingen binnen een organisatie. Soms wordt zelfs éénn van de onderdelen in het geheel uitbesteed. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn maar als je deze afdelingen weet te integreren of de communicatie en interactie tussen deze partijen weet te bevorderen dan kan dit veel voordelen opleveren. Een professional in het vak van kostenbeheersing staat in contact met wat er gebeurt in het werkveld. Begroters staan juist vaak in direct contact met leveranciers, de werkplaats, ingenieurs en ontwerpers. Samen zijn zij dus in staat het volledige werkveld te overzien. Indien deze partijen dan nauw samenwerken zijn zij in staat informatie snel en correct te verwerken.

Dit kan alleen ten goede komen van het project waar ze beiden deel van uitmaken.

Dezelfde tool

Stelt u zich eens voor wat u kunt bereiken als zowel de kostencontroller als de begroter werken met een en hetzelfde softwarepakket voor kostenraming en kostenbeheersing. De informatie-uitwisseling kan dan veel sneller en eenvoudiger, zelfs wanneer de gebruikers geografisch gezien ver van elkaar verwijderd zijn. Eventuele veranderingen in het project kunnen in het projectbeheersingsdocument rechtstreeks worden onderbouwd met door de begroter aangeleverde kostenramingen. Zodra het project is afgerond kan de begroter kosten direct analyseren met de gegevens die uit het projectbeheersingsdocument komen. Deze gegevens zorgen ervoor dat de kostenramer betere inschattingen kan maken voor toekomstige projecten. 

Helaas blijkt maar al te vaak dat juist deze laatste stap niet genomen wordt en waardevolle informatie daardoor ongebruikt op de plank blijft liggen.

De belangrijkste voordelen van de integratie tussen kostenraming en kostenbeheersing

  • Een kortere lijn van communicatie verbetert de handelings snelheid voor alle betrokken partijen
  • Meer informatie leidt tot groter inzicht
  • Evaluatie van de kostenbeheersing projecten leidt tot betere kostenramingen
  • Betere kostenramingen leiden tot een beter inzicht in de beheersing van de kosten
  • Betere schattingen en een betere kostenbeheersing leiden tot betere projecten
  • Betere projecten leiden tot tevreden management en investeerders!

Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.