15 mei

Kostenramingen gebaseerd op industriestandaarden

Kostenramingen gebaseerd op industriestandaarden

In traditionele zin wordt een kostenraming van de grond af opgebouwd met behulp van een grote hoeveelheid gedetailleerde kostendata. Hoewel dit een uitgebreid middel geeft om kosten te rapporten en beheersen, is het niet altijd mogelijk om zo’n gedetailleerde kostenraming te maken, gegeven de beschikbare tijd, projectfase of het type contract. Daarom zijn er verschillende alternatieve methoden ontwikkeld in het verleden, inclusief grove schalings- en factormethoden.

Om het gat te dichten tussen zeer grove, vroege kostenramingen en gedetailleerde ramingen, kunnen we gebruik maken van conceptuele kengetallen. Hiervoor moeten we geavanceerde kostenmodellen ontwikkelen, wat mogelijk is met state-of-the-art kostenramingensoftware zoals Cleopatra Enterprise.

Dit type kostenmodellen zijn gebaseerd op industriële ontwerpstandaarden voor processen, apparatuur en andere onderdelen van een project of product dat u mogelijk zou willen maken. Om deze modellen correct op te kunnen zetten is een grote hoeveelheid historische projectdata nodig. Het format van deze data is even belangrijk: kosten moeten geïndexeerd en genormaliseerd zijn.

Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare scope informatie van de kostencalculator, kunnen de modellen gebaseerd zijn op verschillende kostenramingsmethoden en ontwerpstandaarden:

Apparatuurramingen

De apparatuurlijst geeft u technische specificaties als invoer voor een kostenmodel met betrekking tot een specifiek ontwerp dat u vaak gebruikt. Voor een destillatiekolom is bijvoorbeeld al vaak gedefinieerd wat de afmetingen, materiaaltype, druk en temperatuur zijn. Deze parameters kunnen de invoer zijn voor een kostenmodel:

Apparatuurramingen

De linkerzijde van dit voorbeeld laat de invoerparameters zien. Daarvan kan een aantal reeds automatisch gedefinieerd zijn vanuit de belangrijkste specificaties, zoals wanddikte en gewicht.

Conceptuele kengetallen

Het gebruik van ontwerpstandaarden maakt het mogelijk om conceptuele kengetallen te berekenen, gebaseerd op apparatuurparameters. Vanuit de geraamde apparatuurspecificaties, verkregen via bovenstaande methoden, worden conceptuele getallen bepaald voor alle andere disciplines. Het betreft hier de scope van die disciplines die direct gerelateerd zijn aan de apparatuur waaraan ze verbonden is. 

De gemiddelde pijpdiameter en lengte kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het type apparatuur. Voor E&I bepaalt de hoeveelheid en het type apparatuur de typische kengetallen voor instrumentatie, bekabeling en het aantal I/Os. Civiel gebruikt de hoeveelheid apparatuur om de bruto vloeroppervlakte en de funderingen van gebouwen te berekenen. 

In eerste instantie gebruikt een kostenmodel automatisch berekende eigenschappen en waarden, maar als er meer informatie binnenkomt kan de kostenramer de parameters aanpassen aan de scope. De verschillende secties in het onderstaande model (gescheiden door blauwe strepen) geven de kostenramer invoer voor de relevante disciplines van een kolom, zoals pijpen, elektrische installaties en instrumentatie: 

Conceptuele kengetallen

Processtappen

De processtappenmethode verdeelt een fabriek in meerdere functionele eenheden, bijvoorbeeld naar type processtap, opslagfaciliteiten, etc. Afhankelijk van het type project en de industrie kunnen veel verschillende processtappen worden ontwikkeld. Per processtap wordt alle benodigde apparatuur automatisch toegevoegd. Als de capaciteit wordt veranderd, worden de ontwerpen van de apparatuur aangepast en het kostenmodel werkt de parameters overeenkomstig bij. 

Hieronder kunt u een onderdeel van een standaard Process Flow Diagram (PFD) vinden, dat de verschillende apparatuur laat zien die dit specifieke proces vormen (gemarkeerd in het rood). Elk kader geeft een apparatuurmodel weer, inclusief de relevante disciplines. 

Processtappen

Referentiefabriek

De referentiefabriekmethode maakt gebruik van een standaardset processtappen, afhankelijk van het type fabriek of product. Door de eigenschappen van het gehele project aan te passen, worden de capaciteit en de verschillende processtappen bijgewerkt door het model. Als het veranderd wordt, moet het apparatuurmodel automatisch ook de ontwerpparameters veranderen. Dit resulteert in bijgewerkte kosten. Het principe is eigenlijk hetzelfde als het gebruiken van een grove capaciteitsschalingsfactor. Echter, waar u normaal gesproken uitkomt op één groot getal, geeft dit model u nu een groot scala aan details. De interface voor de kostenramer lijkt misschien simpel, zoals onderstaande voor een chemische fabriek, maar onder de motorkap worden veel berekeningen automatisch gedaan.  

Referentiefabriek

Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.