23 jul

Nederlandse infrastructuur: Onderhoud aan wegen, de kostendata gedreven methode

Nederlandse infrastructuur: Onderhoud aan wegen, de kostendata gedreven methode

Het regelmatig uitvoeren van onderhoud is verstandig. Je auto heeft een APK-keuring nodig, het dak en de goten van je woning dienen geïnspecteerd te worden en elektronische apparaten moeten eens in de zoveel tijd schoon worden schoongemaakt. Eén van de redenen voor dit onderhoud is om er voor te zorgen dat de kwaliteit van producten behouden blijft en je wordt behoed voor grote onverwachte kosten. 

Wat hierboven wordt beschreven zijn allemaal voorbeelden van preventief onderhoud, onderhoud wanneer iets (nog) niet beschadigd of kapot is. In dit atikel focussen we op één industrie: de infrastructuur, met specifiek de focus op wegen. Wanneer groot onderhoud wordt uitgevoerd in de industrie, is het niet altijd mogelijk om de dagelijkse processen door te laten gaan. In zo’n geval is er een zogenoemde ‘stop’ van het proces om het benodigde onderhoud uit te voeren. Dit is vergelijkbaar met een volledige afsluiting van een weg(gedeelte) tijdens onderhoud.

Als we naar de huidige staat van de Nederlandse wegen kijken, lijkt het er op dat de Nederlandse infrastructuur sector in de komende jaren een aantal interessante onderhoudsuitdagingen tegen zal komen. 

Onderhoud aan de Nederlandse wegen

In de jaren ’60 is het wegennet van Nederland significant uitgebreid, de kennis over wegen en verkeer was toen nog niet zo goed als vandaag de dag. Daarom werden de wegen over-gedimensioneerd, om er zo zeker van te zijn dat de wegen veilig waren en over voldoende capaciteit zouden beschikken. Ondanks het onderhoud dat heeft plaatsgevonden in de jaren daarna, moeten deze wegen nodig vervangen worden. Naast de wegen uit de jaren ‘60, is ook een nieuwere generatie wegen en bruggen toe aan vervanging.

De kennis met betrekking tot ontwerp en aanleg van wegen nam steeds verder toe, en daarmee werden ook de berekeningen om het design en de kosten te bepalen verbeterd. Men kon, onder andere, steeds specifieker bepalen wat de maximale belasting van de wegen moest zijn. Echter, deze berekeningen en het daaruit volgend design zijn gebaseerd op de verwachtte mobiliteit van die tijd. Het was in die tijd onmogelijk om de huidige verkeersdruk te prognosticeren. Dit zorgt ervoor dat de huidige infrastructuur, eerder dan initieel verwacht, ook vervangen moet worden.

Kostendata gedreven aanpak

Het vervangen van twee generaties infrastructuur vraagt om een holistische aanpak, met efficiënte onderhoud procedures, goede planning en toegewijde onderhouds-teams. Daarbij zullen forse investeringen en nieuwe ontwikkelingen nodig zijn. Hierbij is beschikbaarheid en gebruik van actuele kostendata onontbeerlijk.

In ons werk met talloze bedrijven in diverse industrieën over de hele wereld hebben we ontdekt dat voor het volledig benutten van kostendata, drie aspecten benodigd zijn: 

1. De kostendata moet verzameld worden

De hoeveelheid aan beschikbare data is over de afgelopen jaren erg gegroeid. Een grotere hoeveelheid aan beschikbare data geeft bedrijven de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in infrastructuur projecten. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen dat gegevens breed worden verzameld, gevalideerd en op een verantwoorde manier worden gebruikt om robuuste en consistente informatie te verkrijgen die nodig is voor het plannen en uitvoeren van groot onderhoud. 

2. De juiste analyses moeten uitgevoerd worden

Het verzamelen van gegevens is essentieel, maar vaak weten bedrijven niet hoe ze de kostendata moeten gebruiken om diverse onderhoudsuitdagingen aan te pakken. Prestatieverbeteringen komen voort uit analyses en meetwaarden die het management in staat stelt om op basis van optimale data belangrijke beslissingen te nemen.

3. Cultuur veranderingen zijn nodig met behulp van de juiste hulpmiddelen

De mismatch tussen de bestaande cultuur en nieuwe methodes kan er toe leiden dat de analyses niet of onjuist worden gebruikt. In eerste instantie, zullen de meeste managers er niet om staan te springen om beslissingen te maken gebaseerd op big data analyses. Om de analyses onderdeel te maken van de dagelijkse activiteiten, hebben managers intuïtieve tools en dashboards nodig die hen helpen problemen inzichtelijk te maken, op te lossen en kansen op verbetering te identificeren.  

Op basis van onze ervaring, zou de Nederlandse infrastructuur industrie niet langer moeten wachten en de kracht van kostendata en big data-analyses vandaag nog gaan gebruiken. Dit is essentieel, omdat zowel de technologie als de hoeveelheid aan bruikbare data zal blijven groeien, wat nieuwe kansen biedt. Bedrijven moeten een stapsgewijze strategie volgen om kostengegevens te verzamelen, de juiste hulpmiddelen te gebruiken en de cultuur te veranderen om deze hulpmiddelen daadwerkelijk te gebruiken. Met een data gedreven aanpak zullen de bedrijven in de infrastructuur kennis en capaciteit opbouwen die nodig zijn om concurrerend te blijven. 

Rijkswaterstaat Case Study

Rijkswaterstaat

Mocht u geïnteresseerd zijn om meer te leren over hoe Cleopatra Enterprise Rijkswaterstaat geholpen heeft op het gebied van constructie & onderhoud van de belangrijke infrastructuur in Nederland (wegen, waterwegen en watersystem), dan kunt u hier de case study downloaden.


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al meer dan 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.