06 aug

Opdrachtgever vs Aannemer: 2 perspectieven op kostenbeheersing

Opdrachtgever vs Aannemer: 2 perspectieven op kostenbeheersing

Kostenbeheersing is een onderdeel van projectbeheersing en gaat over verschillende activiteiten die met het begroten, ramen en bewaken van projectkosten te maken hebben. Bij een EPC projectuitvoeringsmethode zijn de opdrachtgever en de EPC Contractor de belangrijkste betrokken partijen, en elk heeft zijn eigen perspectief op kostenbeheer.

Dit artikel geeft een inzicht in hoe de opdrachtgever en de EPC Contractor elk hun kosten beheren op basis van belangrijke aspecten, zoals hun doelstellingen, projectkosten en de punten van aandacht met betrekking tot kostenbeheersing. 

OpdrachtgeverEPC Contractor
DoelstellingenDe opdrachtgever heeft een hoofdoelstelling: dat het project volgens de eisen wordt uigevoerd, in de kortste termijn en binnen het buget.Het hoofddoel van de kostenbeheersing van de EPC aannemer is het leveren van een project volgens de contractvereisten van tijd en kwaliteit, terwijl zijn eigen winst wordt geoptimaliseerd.
Kosten plannen en bewakenSinds het begin van het project heeft het voor de opdrachtgever prioriteit om de totale kosten van het project te bepalen en te plannen. Een goede projecteisenomschrijving en contracterenstrategie is dus van groot belang om het buget nauwkeurig te bepalen. 

Naast de directe kosten die in het contract zijn opgenomen, heeft de opdrachtgever andere projectgebonden indirecte kosten, zoals grond- en financieringskosten, studies, verzekeringen, projectmanagement en belastingen. 

In de uitvoerings fase van het project is de opdrachtgever met name geinteresseerd in de voortgang. Daarom wordt er gebruikgemaakt van kostenbeheersingmethodiek op en hoog niveau.
In het begin van het project maakt het EPC contractor een begroting, dat als input voor het buget wordt gebruikt. 

Bij het uitvoeren van het project heeft de EPC Contractor de hoofdverantwoordelijkheid. Een gedetailleerde kostenbewaking is dus heel belangrijk. 

Voor de EPC Contractor is het belangrijk om rekening te houden met inkoop-, materiaal- en arbeidskosten en te zorgen dat de vereiste kwaliteit wordt voldaan tegen de laagste prijs. 
Punten van aandachtTijd is geld, dus besteedt de opdrachtgever veel aandacht aan het bepalen van de voortgang van het project. Met behulp van Earned value management en variatie analyse beoordeelt hij hoe de projectkosten bij de voortgang worden beïnvloed. 

De actuele projectsvoortgang wordt vergeleken met de actuele voortgang, de gebonden risico’s worden beoordeeld en corrigerende maatregelen worden genomen wanneer dat nodig is. 

Een belangrijk punt van aandacht zijn de wijzigingen in het project, en de opdrachtgever moet er bewust van zijn hoe de wijzigingen de duur en het buget van het project beïnvloedt.
Natuurlijk is de EPC Contractor ook bezig met het bijhouden van de projectsvoortgang en hem met name op een juiste wijze te meten.  

Ook de EPC Contractor moet aandacht besteden aan de productiviteit, nauwkeurige resource planning en aan de kwaliteit van het uitgevoerde werk. 

Met betrekking tot de wijzingingen in het project, is het van groot belang dat de EPC Contractor heel nauwkeurig alles documenteert, om te voorkomen dat de extra kosten zijn winst verminderen. 

Conclusie

Het maakt niet uit aan welke kant van het project je je bevindt, het is belangrijk om rekening te houden met de eisen, het budget en de planning van het project om ervoor te zorgen dat aan alle doelstellingen van alle betrokken partijen wordt voldaan.


Over Cleopatra Enterprise

Cleopatra Enterprise levert al meer dan 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.