15 mrt

Presentatie bij DACE: synergie tussen kostenraming en projectbeheersing

Presentatie bij DACE: synergie tussen kostenraming en projectbeheersing

Op donderdag 17 maart zal Cost Engineering op de bijeenkomst van de DACE een presentatie geven. Daarin bespreekt hij welke voordelen de synergie tussen de vakdisciplines begroten en projectbeheersing met zich meebrengt.

Projectbeheersing omvat alle activiteiten die bijdragen aan het beheersen van tijd, geld en resources in een projectomgeving. Ook de beheersing van risico’s en kwaliteit krijgt hierbij een steeds grotere rol. Het uiteindelijke doel is het tijdige opleveren van het project binnen de financiële kaders, volgens de kwalitatieve richtlijnen, en met de beschikbare middelen. 

In de praktijk wordt sturing op deze aspecten echter beperkt doordat:

  • De Informatie ontbreekt waar het oorspronkelijke budget op gebaseerd is
  • Wijzigingen in de scope niet goed traceerbaar zijn
  • De daadwerkelijke kosten en uren niet volledig of te laat worden geregistreerd
  • Veranderingen in de voortgang en scope onvoldoende worden doorgevoerd in de prognoses.
  • Terugkoppeling over kengetallen, KPIs en productiviteit niet gebeurt, waardoor toekomstige ramingen niet verbeteren

Aan de hand van een infrastructureel project zal Cost Engineering laten zien dat er met de huidige stand van de technologie veel meer mogelijk is. Software systemen bieden de mogelijkheid om het verwerken, beschikbaar en inzichtelijk maken van informatie zo efficient mogelijk te maken. Hierdoor kan de kostendeskundige zich volledig richten op de essentie van zijn of haar verantwoordelijkheid.

Door een volledig geintegreerd informatieprocess tussen deze disciplines ramen en projectbeheersing,  ontstaat er een optimale vorm van projectbeheersing. Men beschikt over de juiste stuurinformatie op het juiste moment op de juiste plek. Gecombineerd met een goed inzicht in de relevante risicos  moet er voor zorgen dat volledige projectbeheersing gerealiseerd wordt.


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.