18 aug

Software voor projectbeheersing – 3 voordelen

Cleopatra Enterprise data

Elke tak van sport of industrie heeft inmiddels software specifiek voor zijn doeleinden. Projectbeheersing en project control is hierop geen uitzondering. Wat zijn nu de specifieke kernvoordelen van projectbeheersingssoftware zoals Cleopatra Enterprise? In dit artikel lichten we er 3 toe.

Totaaloverzicht van project

Een cost controller krijgt informatie uit alle windrichtingen en moet deze informatie goed kunnen managen. Het loont om deze informatie te bundelen in een punt. Dit is het beste te organiseren met specifieke projectbeheersingssoftware. Een pakket zoals Cleopatra Enterprise biedt de cost controller de mogelijkheid om alle informatie te verwerken binnen een document. De instellingen van het document kunnen dusdanig op smaak gebracht worden dat alle output gegenereerd kan worden met een druk op de knop. Op elk willekeurig moment van de dag kan het totale overzicht gegenereerd worden aan de hand van totalen voor kosten, kwantiteiten en uren. Vooraf ingestelde checks helpen de cost controller om zijn werk goed en kundig te beoordelen. Wat de software doet is de administratieve kant van het werk vereenvoudigen en verlichten zodat de cost controller zich kan focussen op wat zijn feitelijke taken zouden moeten zijn. Het controleren van kosten en niet het invoeren van kosten.

Consistentie in werkmethodiek

De software helpt om informatie op één en dezelfde manier te registreren, deze uniformiteit is eigenlijk al een check op zich. Afwijking van vooraf ingestelde wensen zou eigenlijk al een alarmbel moeten laten afgaan. Omdat alle informatie op dezelfde manier wordt ingelezen en uitgelezen creëren we consistentie. Omdat binnen een projectorganisatie of projectmanagement team dezelfde speerpunten altijd naar voren komen, maakt deze uniformiteit elk project beheersbaar en leesbaar.

Integratie en samenwerking met afdelingen

Wat we vaak zien is dat elke afdeling in een project (te) gefocust is op zijn eigen afdeling. Een cost controller kan niet anders dan informatie verzamelen van collega’s, onderaannemers, managers etc. Een degelijk projectbeheersingssoftwarepakket stelt hem in staat om alle informatie centraal op te slaan en integraal uit te lezen. Cleopatra Enterprise heeft meerdere dashboard views en totaaloverzichten die je in staat stellen om inzichten en metingen automatisch te creëren en te delen met betrokken partijen. Het pakket laat je een document opslaan met meerdere geïntegreerde vertalingen die kunnen worden opgeroepen indien nodig. Denk hierbij aan een output sheet voor de accountants die geïnteresseerd zijn in facturen en kostencodes, of een dashboard voor management waarin met potmeters duidelijk gemaakt wordt welke elementen volgens plan functioneren en welke onderdelen voor of achter lopen.


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.