22 feb

Visualizeer je real-time kosten met software

Visualizeer je real-time kosten met software

Waarschijnlijk is iedereen die ooit een project heeft gemanaged het er mee eens dat tijdens de uitvoering van het project, je over de meest recente informatie betreft de status van een project wil beschikken. Dit kan echter een behoorlijke uitdaging blijken wanneer grote hoeveelheden data verwerkt moeten worden om tot een rapport te komen in een kort tijdsverstek. Desondanks is het door cost management software vaak goed mogelijk om de huidige status en performance van projecten te visualizeren. Laten we wat voorbeelden nemen:

Breakdown Structuur Rapport

Het is hoogstwaarschijnlijk dat grote hoeveelheden data moeten worden geanalyseerd tijdens het uitvoeren van een project. Breakdown structuren kunnen deze taak vereenvoudigen door de data geordend weer te geven. Hieronder is een voorbeeld van zo’n breakdown structuur, in de vorm van een Kosten Breakdown Structuur (CBS), weergegeven.

Breakdown Structuur Rapport

Grafieken

Door data in de breakdown structuren te rapporten op vaste intervals, bijvoorbeeld elke twee weken, is het mogelijk om een overzicht te krijgen van hoe een project over een bepaalde tijdsspanne ontwikkeld. Deze data kan worden uitgezet in een grafiek:

Grafieken

In deze grafiek zien we de revised baseline costs, commitments en earned value (cost of work performed). Elk punt op de grafiek geeft de cummulatieve waarde aan op het moment in tijd dat data uit de breakdown structuur is beschouwd. Deze manier van datavisualizatie maakt het mogelijk om geplande kosten uit te zetten tegen daadwerkelijke kosten, wat bijzonder bruikbaar is bij het beoordelen van performance van projecten. Door de breakdown structuur te filteren kan specifieker worden gekeken naar de voortgang van bijvoorbeeld de mechanische equipment.

Key Performance Indicators (KPIs)

Naast het filter van je breakdown structuur, is het ook mogelijk om bepaalde ratio’s te nemen tussen secties. Zo is het mogelijk de ratio tussen de revised budget en daadwerkelijke kosten te nemen, waarmee de Kosten Performance Index (CPI) kan worden bepaald. Door deze te visualiseren als meters met een kleurbereik, is gauw duidelijk wanneer projectenonderdelen afwijken van de norm.

Key Performance Indicators (KPIs)
Key Performance Indicators

Naast de CPI zijn er nog verscheidene andere indicatoren mogelijk, afhankelijk van de gebruikte software. Door het gebruik van filters kunnen specifieke onderdelen van het project worden geisoleerd en hoeft niet altijd naar het totaalplaatje van het project te worden gekeken.

Cash flow curve

De traditionele cash flow diagram, waarbij inkomsten worden uitgezet tegen uitgaven, geeft een duidelijk overzicht betreft de liquide middelen binnen de onderneming. Daarnaast geeft het een goed overzicht met betrekking tot je werkkapitaal in de aankomende maanden.

Cash flow curve

Conclusie

Het is goed mogelijk om de meest recente data te visualiseren wanneer cost management software wordt gebruikt op verstandige wijze. De bovenstaande voorbeelden zijn gegenereerd uit Cleopatra Enterprise. Cost Engineering afdelingen kunnen naar een hoger niveau worden getilt waneer de juiste software tools worden gebruikt.


Over Cleopatra Enterprise

Cleopatra Enterprise levert al meer dan 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.