12 apr

Wat is kostenraming? We leggen het u uit in vier stappen

Kostenbeheersing

Kostenraming is de kunst van het toekennen van waarde. Het is ook een wetenschap die gebruik maakt van een groot scala aan technieken om de kosten van activiteiten en bezittingen te voorspellen. Er is een grote verscheidenheid aan methoden, toepassingen en namen voor kostenramingen. Soms lijkt het wel een woud van een definities. Wij leggen de principes van kostenraming aan u uit in vier eenvoudige stappen:

1. Kostenraming is een onderdeel van de discipline projectbeheersing. Het wordt gebruikt om hoeveelheden, kosten en prijzen van middelen die nodig zijn binnen de scope van een project te schatten. Een project kan elk proces zijn dat wordt gebruikt om werk uit te voeren of bezittingen te creëren. De nauwkeurigheid van een raming hangt zwaar af van het detailniveau van de scope van het project: als het project scherper gedefinieerd wordt, wordt de kostenraming ook nauwkeuriger.

2. Een goede kostenraming is nodig om bestuurders het nodige gereedschap te geven om beslissingen te maken over investeringen, te kiezen tussen meerdere opties en om een budget vast te stellen aan het begin van een project. Om dit te kunnen doen moeten ramingen die verkopers en aannemers hebben gemaakt te verifiëren zijn door hun klanten. In latere stadia van het project wordt een kostenraming gebruikt om de prestatie van een project te meten. 

3. Het maken van een goede kostenraming wordt gedaan door de scope van een project op te breken in beheersbare stukken. Aan deze stukken worden middelen en hun kosten toegewezen. Er zijn gestandaardiseerde manieren om een project op te breken, bijvoorbeeld in een Work Breakdown Structure (WBS) en een Cost Breakdown Structure (CBS). Afhankelijk van de wensen van het projectteam en externe partijen worden vaak verschillende structuren gebruikt om zo rapportages en het delen van kostendata uit te lijnen. 

4. Een kostenraming is meer dan alleen een lijst met kosten. Bij een kostenraming komt ook een Basis of Estimate (BOE), een rapport waarin beschreven staat wat de aannames, ingesloten en uitgesloten zaken, nauwkeurigheid en andere aspecten zijn, die nodig zijn om de totale projectkosten te interpreteren. Een BOE is nodig om over de kostenraming te kunnen communiceren met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming, maar het is ook handig bij de afronding van het project, als de prestatie van het project wordt vergeleken met die van andere projecten. Het is een vitaal onderdeel dat vaak over het hoofd wordt gezien, waarmee u kunt leren van de ervaringen en onvolkomendheden van het project.

Houd deze vier stappen in gedachte en u hebt meteen een kader om te beginnen met het maken van kostenramingen. 


Over Cost Engineering & Cleopatra Enterprise

Cost Engineering levert al 25 jaar diepgaande expertise op het gebied van integrale projectbeheersing (Begroten, Plannen, Control en Risicomanagement) middels geavanceerde tools en oplossingen, bestaande uit:

De integrale benadering op het gebied van projectbeheersing zorgt voor een kosten effectievere uitvoering van projecten middels verbeterde vastlegging, analyseerbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie.

Met de inzet van de consultants en Cleopatra zijn al meer dan 500 bedrijven in 75 landen in staat gesteld projectprestaties te verbeteren. 


Als u meer wilt weten over onze oplossing, Cleopatra Enterprise, neem dan contact op met een van onze experts.